blp

Tanulmányait a pozsonyi Comenius Egyetemen kezdte meg, ahol magyar nyelv és irodalom – szlovák nyelv és irodalom szakból alapképzésben részesült. A mesterképzést a Selye János Egyetemen végezte el, majd itt doktorált 2020-ban. Doktori értekezésében a kortárs weird irodalmat és annak magyar vetületeit kutatta.

Az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport munkájába még egyetemistaként kapcsolódott be, azóta számos szakmai jellegű írása látott napvilágot, melyek a különböző tanulmány- és konferenciaköteteken túl olyan folyóiratokban jelentek meg, mint a Prae, az Opus, a Partitúra, az Eruditio–Educatio vagy a vajdasági Módszertani Közlöny.