hnp

H. Nagy Péter (1967, Budapest) irodalomtörténész, szerkesztő, popkultúra-kutató. Az ELTE magyar nyelv és irodalom szakán végzett, a Comenius Egyetemen doktorált. A Pécsi Tudományegyetemen oktatott, majd a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán volt kutató, ott habilitált 2022-ben. Jelenleg a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének docense. Az Eruditio – Educatio főszerkesztője, a Prae tudományos szerkesztője. Turczel-díjas tudománynépszerűsítő, az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport alapító tagja. A ‘90-es évek közepétől foglalkozik szakszerűen a populáris kultúra részterületeivel és kapcsolatrendszereivel. 29 önálló könyve jelent meg, publikációinak száma meghaladja az ezret. Érsekújváron él.

A popkultúra-kutatáshoz ajánlott könyvei:

Kánonok interakciója, FISZ Könyvek 3., Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 1999. 180 p. ISBN 963-86038-2-8.

Féregjáratok, Kaleidoszkóp könyvek 1., NAP Kiadó, Dunaszerdahely, 2005. 168 p. ISBN 80-89032-66-4.

Hibridek, Kaleidoszkóp könyvek 7., NAP Kiadó, Dunaszerdahely, 2007. 184 p. ISBN 978-80-89032-96-9.

Extrák, Kaleidoszkóp könyvek 12., NAP Kiadó, Dunaszerdahely, 2008. 164 p. ISBN 978-80-8104-015-9-3.

Protézisek, Kaleidoszkóp könyvek 16., NAP Kiadó, Dunaszerdahely, 2010. 280 p. ISBN 978-80-8104-028-3.

Adatok tánca, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2012. 128 p. ISBN 978-80-8062-470-5.

Párhuzamos mintázatok, Kaleidoszkóp könyvek 23., NAP Kiadó, Dunaszerdahely, 2013. 136 p. ISBN 978-80-8104-062-7.

Alternatívák: A popkultúra kapcsolatrendszerei, PRAE.HU, Budapest, 2016. 352 p. ISBN 978-615-5070-55-6.

Médiaterek Lady Gaga korában: Kalandozások a popkultúra területén, Media Nova M, Dunaszerdahely, 2017, 208 p. ISBN 978-80-89734-25-2.

A képzelet tudománya. Praxeológiai bevezetés, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2019. 110 p. ISBN 978-80-8122-296-2.

Karanténkultúra és járványvilág. Feljegyzések a korona idején, Prae Kiadó, Budapest, 2020. 212 p. ISBN 978-615-6199-03-4.

Mikromechanizmusok. Kétperces írások sf-művekről, NAP Kiadó, Dunaszerdahely, 2020. 204 p. ISBN 979-80-8104-086-3.

Karanténkultúra: A folytatás. Újabb feljegyzések a korona idején, Prae Kiadó, Budapest, 2021. 236 p. ISBN 978-615-6199-24-9.

Tudástér, NAP Kiadó, Dunaszerdahely, 2022. 152 p. ISBN 978-80-8104-108-2.

A képzelet tudománya. Praxeológia, oktatási segédlet, Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2023. 136 p. ISBN 978-80-8122-454-6.

Evidens közegek, Kaleidoszkóp könyvek 37., NAP Kiadó, Dunaszerdahely, 2023, 216 p. ISBN 978-80-8104-114-3.

A popkultúra-kutatáshoz ajánlott szerkesztett könyvei:

Idegen univerzumok: Tanulmányok a fantasztikus irodalomról, a science fictionről és a cyberpunkról, Parazita könyvek 1, Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 2007. 346 p. ISBN 978-80-8062-330-2.

Idegen (látvány)világok: Tanulmányok science fiction és cyberpunk filmekről, Parazita könyvek 3, Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 2008. 194 p. ISBN 978-80-8062-366-1.

Lepipálva: Tanulmányok a krimiről, Parazita könyvek 4, Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 2009. 220 p. (Társszerkesztő: Benyovszky Krisztián) ISBN 978-80-8062-388-3.

Ütköző világok: Tanulmányok Philip K. Dick műveiről, Parazita könyvek 5, Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 2010. 280 p. (Társszerkesztő: Szilárdi Réka) ISBN 978-80-8062-407-1.

Hegedűs Orsolya – H. Nagy Péter – Barcsi Tamás – Sánta Szilárd – Benyovszky Krisztián: Kontrafaktumok: Spekulatív fikció és irodalom, Monographiae Comaromienses 2., Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2011. 120 p. ISBN 978-80-8122-014-2.

Az éjszaka gyermekei: Tanulmányok a vámpírizmusról, Parazita könyvek 6, Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 2012. 216 p. ISBN 978-80-8062-466-8.

H. Nagy Péter – L. Varga Péter szerk. Poptechnikák. Komplexitás a népszerű kultúrában, MA Populáris Kultúra Kutatócsoport monográfiák 3, Prae Kiadó, Budapest, 2022. 270 p. ISBN 978-615-6199-35-5.

A popkultúra-kutatással kapcsolatos angol nyelvű publikációi:

The Interaction of Canons: Conflict or Symbiosis? Rereading and relativity of traditions in David Gemmell’s „Troy Series" and Dan Simmons’s „Hyperion Cantos", World Literature Studies, 2015/3, 87–100. (Társszerző: Keserű József)

Sexual Identity and Suicide, or Why (not Other than) Lady Gaga? James Lecesne: Trevor, Eruditio – Educatio, 2015/3, 85–91.

Alternative Canons in Popular Literature: Reading David Gemmell and Dan Simmons, Eruditio – Educatio, 2018/3, 85–104. (Társszerző: Keserű József)

John Storey: Cultural Theory and Popular Culture, Eruditio – Educatio, 2018/3, 105–107. (Társszerző: Hegedűs Orsolya)

The Origins of Chimeras: Mobilising the boundaries of species in a contemporary weird fiction novel: Anita Moskát’s Irha és bőr, Eruditio – Educatio, 2022/1, 91–98. (Társszerző: Hegedűs Orsolya)

Imaginary Representations of the Technical Image. Escher Spaces in Science Fiction Works, Eruditio – Educatio, 2023/3, 68–78. (Társszerző: Hegedűs Orsolya)