kj

Irodalomteoretikus, a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport alapító tagja. Fő kutatási területe a populáris kultúra és irodalom, ezen belül főként a kortárs fantasy és sci-fi, valamint az irodalom és más médiumok kapcsolatrendszere. Könyvei: Mindez így: Tanulmányok, kritikák 1999–2009 (2009), Az össze nem függő parkok (2011), Bevezetés az irodalomtudományba (2016).

A popkultúra-kutatással kapcsolatos könyve:

Lehetnek sárkányaid is: A fantáziavilágok építése mint kulturális gyakorlat, Prae Kiadó, Budapest, 2021. p 336. ISBN 978-615-6199-15-7.

A popkultúra-kutatáshoz ajánlott szerkesztett könyve:

Keserű József – H. Nagy Péter szerk., Kontrafaktumok: Spekulatív fikció és irodalom, Monographiae Comaromienses 2., Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2011. 120 p. ISBN 978-80-8122-014-2.