Keserű József

Lehetnek sárkányaid is
A fantáziavilágok építése mint kulturális gyakorlat

MA Populáris Kultúra Kutatócsoport monográfiák 2.

Prae Kiadó
2021

TARTALOM

Köszönetnyilvánítás

Bevezetés

VILÁGOK

Fantáziavilágok építése

A fantáziavilágok ontológiája

Nyelv és világépítés

Mitologizáció

PRAXISOK

Térképezés

A jelenlét praxisai

Transzmediális világok

POLITIKÁK

A fantasy politikája

Kultúrák találkozása

Hogyan léphetünk be más fajok világába?

Orkok Középföldén és Azerothon

Következtetések

Irodalom és források

kj lehetnek sarkanyaid is

Hátlapszöveg

A fantáziavilágok megalkotása nem új keletű jelenség, korunkban mégis minden korábbinál nagyobb kereslet mutatkozik irántuk. Vajon miért olyan erős bennünk a késztetés, hogy imaginatív módon teremtsünk meg és lakjunk be világokat? Milyen kapcsolat van nyelv és világépítés között? Tekinthetők-e a mai fantasy- és sci-fi-narratívák korunk mítoszainak? Nem utolsósorban pedig: mit árulnak el a fantáziavilágok a valós világunkról, és mit árulnak el rólunk? A Lehetnek sárkányaid is – többek között – ezekre a kérdésekre próbál meg választ adni. A fantasyre és a sci-fire nem egyszerűen a populáris irodalom műfajaiként tekint, hanem mint olyan kulturális jelenségekre, amelyek különböző gyakorlatokat tesznek lehetővé. Ilyen gyakorlatnak számít a térképezés, a belemerülés, vagy éppen a megosztás. A fantáziavilágok nem nélkülözik a politikai vonatkozásokat sem, hiszen lehetőséget adnak arra, hogy a megszokottra másképp tekintsünk. Sőt, amikor rajtuk keresztül látjuk a világunkat, akkor ez egyúttal azt jelenti, hogy valamiképpen már át is alakítottuk azt.