Baka L. Patrik: Doboztankönyv

Baka L. Patrik: Doboztankönyv – Hátlapszöveg A szlovákiai oktatás reformtervezeteként felfogható, 2022-ben közzétett Oktatás a 21. században című dokumentum szerint a Nyelv és kommunikáció területén belül a hangsúlyok a kommunikációs képességek fejlesztésére, a szövegértésre, a sokszínűség elfogadását elősegítő gyakorlatokra és az élménypedagógiára kell kerüljenek. Irodalomból a nehezen befogadható klasszikusok helyett azokat a kortárs alkotásokat érdemes előtérbe állítani, amelyek könnyen érthetők, és mivel a jelen kihívásaira reagálnak, eleve érdekesebbek a diákok számára....

Az alternatív történelmek hálózata

Baka L. Patrik: Az alternatív történelmek hálózata (Eruditio - Educatio 2023/3).

Az alkonyat szülte félelem és gyönyör II. Trenka Csaba Gábor: Szaurusztánc

Baka L. Patrik: Az alkonyat szülte félelem és gyönyör II. Trenka Csaba Gábor: Szaurusztánc (Eruditio - Educatio 2022/4).

Az alkonyat szülte félelem és gyönyör I. Trenka Csaba Gábor: Szaurusztánc

Baka L. Patrik: Az alkonyat szülte félelem és gyönyör I. Trenka Csaba Gábor: Szaurusztánc (Eruditio - Educatio 2022/3).

Teljes gőzzel. Bevezetés a steampunk olvasásába

Baka L. Patrik: Teljes gőzzel. Bevezetés a steampunk olvasásába, Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2020.

Keith Roberts: Gőzkorszak. Pavane

Keith Roberts főműve, a Gőzkorszak. Pavane (ford. Horváth István, Metropolis Media, Budapest, 2018) számos olyan kérdést vet fel, melyek révén pontosabb elképzeléseink formálódhatnak a steampunkról. Az 1968-as keltezés és a gőztechnológia kiterjedt szerepeltetése az irányzat felől szemlélve proto-steampunk opusként teszi/tenné megközelíthetővé a könyvet, esetében azonban különbséget kell tennünk a gőztechnológián alapuló futurista áttörések és a gőzerő felhasználásának kényszerszerű kiterjesztése között. (Az eredeti cím a 2018-as magyar fordításnál csak alcímként szerepel, a Gőzkorszak megnevezés pedig bár a célközönség megszólításának tekintetében érthető, mint látni fogjuk, kissé félrevezető is....