Alien3: Apokrif folytatás és korrekció

Néhány évvel ezelőtt írtam egy laza esszét az Alienről, amely a xenomorphot és az idegen faj viselkedését párhuzamba állította a földi euszociális rovarok (és a vakondpatkányok) evolúciós fejleményeivel. Ez a gondolatmenet tehát – mielőtt elvérzett volna – előfeltevésként abból indult ki, hogy „Az idegenek a földi rovartársadalmakhoz hasonló rendszerben élnek, vagyis a hangyák, a méhek és a termeszek társadalma felől megközelíthető az idegenek szervezettsége is." (Alternatívák, 255. old.) Bár ezt az analógiát az esszé egy ponton túl már nem erőlteti, viszont a kezdőpontját érintetlenül hagyja, azaz nem képes módosítani saját előfeltevésein....

Teljes gőzzel. Bevezetés a steampunk olvasásába

Baka L. Patrik: Teljes gőzzel. Bevezetés a steampunk olvasásába, Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2020.

Kontrafaktumok. Spekulatív fikció és irodalom

Kontrafaktumok. Spekulatív fikció és irodalom, szerkesztette: Keserű József, H. Nagy Péter. Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2011.