Laudáció Lőrinczy Judit Az utolsó tanú című regényének Zsoldos Péter-díjához -- Részletek

A Zsoldos Péter-díjat regény kategóriában egy olyan mű kapja 2023-ban, amelyet látva Móricz Zsigmond összevonná a szemöldökét. Posztapokaliptikus világ, elsivatagosodott Alföld, a megfigyelőrendszerek ütközése a puszta törvényeivel, a jövő, amelyben a feléledő mítoszok jelentik a legnagyobb veszélyt – egy másik Magyarország, ahogyan még soha nem láttuk. [...] A laudáció általános retorikájától kissé eltérve néhány szempont következik a mű szorosabb megközelítéséhez. [...] Lőrinczy Judit Az utolsó tanú című, sok szálon futó klímafikciója – a második olvasatban fokozottabban érvényesülő – puzzle-hatásra épül....

Carl Zimmer: Vírusok világa

A viroszféra határait nem könnyű kijelölni. Carl Zimmer, a Yale Egyetem biofizikával és biokémiával foglalkozó oktatója 2021-ben felújította híres, Vírusok világa című könyvét. (Magyar változata 2022-ben jelent meg Alföldy Bendegúz fordításában, a Scolar Kiadó gondozásában – tetszetős kiadványként.) Ha azoknak kellene lelkesítő olvasmányt ajánlani, akik keveset tudnak a vírusokról, Zimmer könyve alkalmas rá, hogy betöltse az alapozó kurzus szerepét. Örömteli fejlemény ez azért is, mert olyan szakembertől tanulhatunk, aki a tudományos írás művészetére oktatja a diákjait....

A harmadik Star Wars-trilógia vizuális retorikája

H. Nagy Péter: A harmadik Star Wars-trilógia vizuális retorikája (Eruditio - Educatio, 2023/4).

H. Nagy Péter: A képzelet tudománya -- Tartalom

0. Előszó, kérdésfelvetés 1. Problémafelvetés: The Science of… 2. Az Avatar és a tudomány 2.1. Az Avatar biológiája: Gaia-szemlélet 2.2. Az Avatar és a tudat kérdése 2.3. Az Avatar fizikája: a szupravezetés 2.4. Az Avatar kémiája: a biolumineszcencia 3. Egy nehezen érthető fizikai jelenség körülhatárolása a populáris irodalom és a filmkultúra segítségével 3.1. Időutazásos regények és a kvantummechanika 3.2. Sokvilág-elmélet és határidő-dramaturgia: Forráskód 3.3. Tangens univerzum és életszakaszok: Donnie Darko...

A modern szörnykutatás második hulláma

A monstrumok elemzése önálló tudományággá vált a kultúrakutatáson belül, amely a fordulat előtt – Freud „kísérteties", Jung „archetípus" és Kristeva „tisztátalan" fogalmaira alapozva – pszichológiai terekben mozgott, a szörnyeket kivetülésekként és metaforákként kezelve. J. J. Cohen 1996-ban megjelent Monster Culture című írásában azonban rámutatott, hogy a szörnyek hibridizációs technológia eredményei, melyek a különféle kategóriáink határait jelzik. A monstrumkutatás fordulat utáni módszertanát és kérdésirányait a Limpár Ildikó által szerkesztett Rémesen népszerű című tanulmánykötet is hozzáférhetővé tette és demonstrálta (magyar nyelven tán először; 2021-ben)....

Imaginary Representations of the Technical Image - Escher Spaces is Science Fiction Works

Péter H. Nagy - Orsolya Hegedűs: Imaginary Representations of the Technical Image - Escher Spaces is Science Fiction Works (Eruditio - Educatio 2023/3).